Tel: 0774-41 00 00

You are here:

Miljö

Gröna kaffemaskiner

För oss på Scanomat så är det väldigt viktigt att tillverka kaffemaskiner som är så miljövänliga som möjligt. Återvinningsbart och energisnålt står i fokus vid vår maskintillverkning. Därför använder vi material som t. ex aluminium och rostfritt stål.

* Rostfritt stål kan återvinnas till 100 % och är ett grönt material. Det har en lång livslängd som kan återvinnas upp till ett oändligt antal gånger utan att göra avkall på kvaliteten och ger i principen inga utsläpp till luft, mark eller vatten. Stål är världens mest återvunna material.

* Aluminium används för att tillverka exempelvis våra värmeelement och chassit till våra bryggenheter. Aluminium kan återvinnas till 100 % om och om igen utan att dess egenskaper försämras. Att återvinna aluminium kräver bara 5 % av den energi som skulle gå åt till att utvinna nytt aluminium.

Download Miljöpolicy

Certifierade produkter

I vårt sortiment har vi både ekologiska och rättvisemärkta produkter som är noga utvalda att hålla högsta kvalitet. Detta för att du som kund skall kunna vara med och påverka. Nedan finns en kort förklaring om vad varje certifiering innebär:

Fairtrade

Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter samt de grundläggande ILO-konventionerna. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt, att diskriminering och barnarbete inte förekommer och får i gengäld ett minimipris för kaffet, oberoende av världsmarknadspris på den volym som efterfrågas som Fairtrade. Fairtradekaffe kan därför vara betydligt dyrare än alternativen, framför allt när världsmarknadspriserna är låga. Den extra premien skall gå till ekonomisk och social utveckling t.ex. förbättring av vägar, skolor eller bostäder.

Kravmärkt

KRAV är en svensk märkning för ekologisk produktion. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produkten.

Utz Certified 'Good Inside'

UTZ är en i Sverige ganska ny märkning, som ska garantera att kaffet är producerat på ett från miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att produktionen präglas av rimliga villkor. Certifieringen baseras på Utz Kapehs Code of Conduct som är ett antal kriterier för socialt och miljömässigt ansvarstagande vid produktion och ett effektivt ”farm management” på odlingen. Unikt för Utz är att kaffet i en blandning är spårbara till de olika odlarna. Via datummärkningen och Internet kan man ta reda på var kaffet har odlats och ofta hitta information om odlingen eller kooperativet i fråga.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för en hållbar utveckling, genom att påverka markanvändningsmetoder, affärsseder och kundbeteenden. Den lilla gröna grodan är din försäkran att varor och tjänster producerats på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Ekologiskt jordbruk

Ekologiska produkter måste, för att få marknadsföras som sådana, uppfylla reglerna i en grundläggande EU-förordning. I Sverige tillämpas i huvudsak KRAV:s regler, som i vissa avseenden är något striktare än EU-reglerna. Men det är alltså möjligt också på den svenska marknaden att lansera en ekologisk produkt utan KRAV-märket. EU-logotypen ska garantera att en vara uppfyller EU:s krav på ekologisk produktion.


Källsortering av våra produkter

För mer information om hur ni källsorterar våra produkters förpackning, klicka på länken: Källsorteringsguide.
Uttjänade kaffemaskiner återlämnas till Scanomat eller dennes representant för återvinning.

Våra rengöringstabletter

Mer information om våra rengöringstabletter hittar ni här: Scanomats rengöringstabletter.